ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ.

ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರು

ವರ್ಷ

ದರ

ಲೇಖಕರು/ನಿರ್ದೇಶಕರು

 ಲಿಂಕ್‌ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

1.       

ಬ್ಯಾರಿ ಚೆಲ್ತ್ (ಬ್ಯಾರಿ ಕವನ ಸಂಕಲನ)

2009

25

ಮುಹಮ್ಮದ್ ತಣ್ಣೀರುಬಾವಿ

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

2.      

ನೆನಲ್ (ಬ್ಯಾರಿ ಕಥಾ ಸಂಕಲನ)

2010

45

ಇಬ್ರಾಹಿಮ್ ತಣ್ಣೀರುಬಾವಿ

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

3.      

ತರವಾಡ್ (ಬ್ಯಾರಿ ಕಾದಂಬರಿ)

2010

120

ಯು.ಎ. ಕಾಸೀಮ್ ಉಳ್ಳಾಲ್

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

4.     

ನಲ್ಲೊತೆರು (ಬ್ಯಾರಿ ಎಲ್ತ್‍ರೊ ಜೊಂಕೆ)

2010

70

ಕೆ.ಪಿ. ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಕುತ್ತೆತ್ತೂರು

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

5.      

ಮೊೈಲಾಂಜಿ (ಬ್ಯಾರಿ ಕವನ ಸಂಕಲನ)

2010

70

ಹುಸೈನ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

6.      

ನೊಂಬಲ (ಬ್ಯಾರಿ ಮಸಲೆರೊ ಜೊಂಕೆ)

2010

70

ಫಕ್ರುದ್ದೀನ್ ಇರುವೈಲ್

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

7.      

ಕಾಲಡಿರೆ ಸ್ವರ್ಗ (ಬ್ಯಾರಿ ಮಸಲೆರೊ ಜೊಂಕೆ)

2010

70

ಝುಬೇದ ಗುರುಪುರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

8.      

ನಂಡೊ ರಾಯ-ನಂಡೊ ಸಂಸ್ಕೃತಿ (ಬ್ಯಾರಿ ಕಥಾ ಸಂಕಲನ)              

2010

40

ಟಿ.ಎ. ಆಲಿಯಬ್ಬ ಜೋಕಟ್ಟೆ

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

9.      

ಪಿರ್ಸಪ್ಪಾಡ್ (ಬ್ಯಾರಿ ಕವನ ಸಂಕಲನ)

2010

40

ಅಶ್ರಫ್ ಅಪೆÇಲೊ ಕಲ್ಲಡ್ಕ

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

10.    

ಪೂಮಾಲೆ (ಬ್ಯಾರಿ ಕವನ ಸಂಕಲನ)    

2010

75

ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

11.     

ದಪ್ಪುರೊ ಪಾಟ್ (ಬ್ಯಾರಿ ಕವನ ಸಂಕಲನ)

2010

70

ಇಬ್ರಾಹಿಮ್ ತಣ್ಣೀರುಬಾವಿ/ಹುಸೈನ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

12.    

ಪೆರಿಮೆ (ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಗ್ರಂಥ)

2011

200

ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

13.    

ಬ್ಯಾರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ (ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಧ್ಯಯನ ಗ್ರಂಥ)

2011

180

ಡಾ| ಸುಶೀಲ ಪಿ. ಉಪಾಧ್ಯಾಯ

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

14.    

ಬ್ಯಾರಿ ಭಾಷೆ (ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಗ್ರಂಥ)

2011

140

ಡಾ| ಸುಶೀಲ ಪಿ. ಉಪಾಧ್ಯಾಯ

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

15.    

ದಿ ಬ್ಯಾರೀಸ್ ಆಫ್ ತುಳುನಾಡ್ (ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಧ್ಯಯನ ಗ್ರಂಥ)

2011

150

ಪೆÇ್ರ| ಬಿ.ಎಮ್. ಇಚ್ಲಂಗೋಡು

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

16.    

ತುಳುನಾಡಿನ ಬ್ಯಾರಿಗಳು (ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಗ್ರಂಥ

2011

130

ತುಫೈಲ್ ಮುಹಮ್ಮದ್

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

17.     

ಇಸ್ರಾಫ್ (ಬ್ಯಾರಿ ನಾಟಕ)

2012

40

ಇಬ್ರಾಹಿಮ್ ತಣ್ಣೀರುಬಾವಿ

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

18.    

ಮರಿಪ್ಪು (ಬ್ಯಾರಿ ಕವನ ಸಂಕಲನ)

2012

40

ಅಕ್ಬರ್ ಅಲಿ ಕಾವಲಕಟ್ಟೆ

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

19.    

ಸಂದೋಲ (ಬ್ಯಾರಿ ಕವನ ಸಂಕಲನ)   

2012

40

ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

20.   

ಪೆಣ್ಣ್ ಪೆತ್ತೋಲೆ ಸಬುರು ಆಣ್ ಪೆತ್ತೋಲೆ ಕೆಬುರು (ಬ್ಯಾರಿ ಕಥಾ ಸಂಕಲನ)

2013

30

ಮಹಮ್ಮದ್ ತೌಶೀಫ್

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

21.    

ಚಂಙÁಯಿ (ಬ್ಯಾರಿ ಕವನ ಸಂಕಲನ)   

2013

30

ಎ. ಸತ್ತಾರ್

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

22.   

ಸುವಾದ್ (ಬ್ಯಾರಿ ಮಸಲೆ, ಚಿರಿ, ಅಂಕಣ ಎಲ್ತ್‍ಙಲೆ ಜೊಂಕೆ)

2015

100

ಹಂಝ ಮಲಾರ್

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

23.   

ಎರಂಟೆ (2 ಬ್ಯಾರಿ ನಾಟಕಗಳ ಪುಸ್ತಕ)

2015

80

ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

24.   

ಊನು-ತೀನ್

(ಬ್ಯಾರಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಅಡುಗೆ ಪುಸ್ತಕ

2015

150

ಶ್ರೀಮತಿ ಮರಿಯಮ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

25.   

ಸಂತಕವಿ ಕನಕದಾಸರ್ (ಬ್ಯಾರಿ ಭಾಷೆಗೆ ಅನುವಾದ

2015

45

ಬಿ.ಎಮ್. ಹನೀಫ್

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

26.   

ಕಿರ್ಫ

2015

85

ಫಕ್ರುದ್ದೀನ್ ಇರುವೈಲ್

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

27.    

ನಾನುಂ ನೀನುಂ ದುನಿಯಾವುಂ

2015

50

ಪೆÇ್ರ| ಬಿ.ಎಂ. ಇಚ್ಲಂಗೋಡು

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

28.   

ಕುರಾಸೆ (ಬ್ಯಾರಿ ನಾಟಕತ್ತೊ ಜೊಂಕೆ)

2015

80

ಶ್ರೀಮತಿ ಮರಿಯಮ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

29.   

ಎಲ್ತ್ ರೊ ಖಾದಿಮು ಹರೇಕಳ ಹಾಜಬ್ಬಾಕ

2015

70

ಇಸ್ಮತ್ ಫಜೀರ್

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

30.   

ಬ್ಯಾರಿ ಕೌಮು        

2015

50

ಅನ್ಸಾರ್ ಇನೋಳಿ

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

31.    

ನಲ್ಮಾಲೆ

2015

80

ಬಶೀರ್ ಕಿನ್ಯಾ

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

32.   

ಜೀಯಸೆಲೆ (ಬ್ಯಾರಿ ಕವನ ಸಂಕಲನ)   

2016

40

ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಿಮಾನ್ ಕುತ್ತೆತ್ತೂರು

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

33.   

ಚನ್ನನ (ಬ್ಯಾರಿ ಜಾನಪದ ಕಥೆಗಳು)

2016

175

ಹಂಝ ಮಲಾರ್

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

34.   

ಬ್ಯಾರಿ ಕಾವ್ಯ ಸಂಪುಟ (100 ಬ್ಯಾರಿ ಕವಿಗಳ ಕವನಗಳು)

2017

150

ಬಶೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಕಿನ್ಯ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

35.   

ಬ್ಯಾರಿ-ಕನ್ನಡ-ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಿಘಂಟು

2017

700

ಫ್ರೋ ಬಿ ಎಂ ಇಚ್ಲಂಗೋಡು, ಬಿ ಎ ಷಂಶುದ್ದೀನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹ್‍ಮಾನ್ ಕುತ್ತೆತ್ತೂರು

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

36.   

ಬ್ಯಾರಿ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಪ್ರಬಂಧಗಳು (ಬ್ಯಾರಿ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ)

2017

250

ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

37.    

ನಾಟಿ ಮರಂದ್ (ಹಳ್ಳಿ ಮದ್ದು)

2017

150

ಮರಿಯಂ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಉಳ್ಳಾಲಬೈಲ್

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

38.   

ಮದ್‍ರ ಸೀಕ್‍ಗ್ ಮರಂದ್ (ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಮದ್ದು)

2017

60

ಸಫಿಯಾ ಬಾನು ಉಳ್ಳಾಲ

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

39.   

ಮಾಣಿಕ್ಯತ್ತೊ ಕಲ್ಲ್ (ಬ್ಯಾರಿ ಕಥಾ ಸಂಕಲನ)

2017

80

ಕೆ. ವೈ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಕುಕ್ಕಾಜೆ

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

40.   

ಬ್ಯಾರಿ ಕ್ವಿಝ್ 2017 (525 ಪ್ರಶೋತ್ತರಗಳು)

2017

120

ಹಂಝ ಮಲಾರ್

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

41.    

ಮೂರು ವರ್ಷದ (2014-17) ಸಾಧನೆಗಳು

2017

 100

ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

42.   

ಮೇಲ್ತೆನೆರೊ ಮುತ್ತುಙ

2018

50

ಹಂಝ ಮಲಾರ್

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

43.   

ಬ್ಯಾರಿ ವ್ಯಾಕರಣ ಗ್ರಂಥ

2019

125

ಅಬ್ದುಲ್ ರಹ್‍ಮಾನ್ ಕುತ್ತೆತ್ತೂರು, ಅಬ್ದುಲ್ ರಝಾಕ್ ಅನಂತಾಡಿ

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

44.   

ಪಾರ್‍ರೋ ಪಕ್ಕಿ

2019

115

ಹಾರೂನ್ ರಶೀದ್ ಅರ್ಕುಳ

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

45.   

ಮೂನ್ ಮಿನಿ ಕಾದಂಬರಿ

2019

180

ಫಕ್ರುದ್ದೀನ್ ಇರುವೈಲ್

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

46.   

ಪಿರ್ಸತ್ತೊ ಪಲಕ    

2019

120

ಶಂಶೀರ್ ಬುಡೋಳಿ

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

47.   

ಅಂಗಲಾಪು            

2019

150

ಅನ್ಸಾರ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

48.   

ನೆನಪುಂಙ

2019

115

ಬಿ ಎ ಷಂಶುದ್ದೀನ್ ಮಡಿಕೇರಿ

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

49.   

ಬ್ಯಾರಿ ಪಂಚತಂತ್ರ                

2019

160

ಅಬ್ದುಲ್ ರಹ್‍ಮಾನ್ ಕುತ್ತೆತ್ತೂರು

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

50.   

ಮರಕ್ಕೊಗು ಆವಾತೆ ಮರ್ಹೂಂ ಬ್ಯಾರಿಙ

2020

400

ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

51.    

ಇಂಗ್ಲೀಷ್-ಹಿಂದಿ-ಕನ್ನಡ-ಬ್ಯಾರಿ ಶಬ್ಧಕೋಶ

2020

500

ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

52

ಹವಾಲ್ದಾರ್‌ ಅಬ್ದುಲ್‌ ಹಮೀದ್‌

2021

100

ರಹೀನಾ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

53

ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್‌ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌

2021

175

ಹಫ್ಸಾ ಭಾನು ಬೆಂಗಳೂರು

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

54

ವೀರರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ

2021

80

ಮರಿಯಮ್ಮ್‌  ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್‌

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

55

ಡಾ.ಎ.ಪಿ.ಜೆ ಅಬ್ದುಲ್‌ ಕಲಾಂ

2021

80

ಝುಲೇಖ ಮುಮ್ತಾಝ್‌

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

56

ವಚನಮಾಲೆಗಳು

2021

80

ಎಂ.ಅಶೀರುದ್ದೀನ್‌ ಆಲಿಯಾ

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

57

ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ

2022

80

ಎಂ.ಅಶೀರುದ್ದೀನ್‌ ಆಲಿಯಾ

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

58

ಮೌಲನಾ ಅಝಾದ್‌

2022

80

ಮುಹಮ್ಮದ್‌ ಅಶ್ರಫ್‌ ಬಾವಾ

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

59

ಅಟಲ್‌ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ

2022

60

ಬಶೀರ್‌ ಅಹ್ಮದ್‌ ಕಿನ್ಯ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

60

ಸರ್ದಾರ್‌ ವಲ್ಲಭಬಾಯಿ ಪಟೇಲ್‌

2022

80

ಅಬ್ದುಲ್‌ ರಝಾಕ್‌ ಅನಂತಾಡಿ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

61

ಸರ್. ಎಂ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ

2022

100

ಅಬ್ದುಲ್‌ ರಹ್ಮಾನ್‌ ಕುತ್ತೆತ್ತೂರು

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

62

ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ

2022

100

ಎ.ಕೆ. ಕುಕ್ಕಿಲ

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 18-10-2022 01:29 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080